MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Daň z nehnuteľnosti a za psa

Evidenciu psov vybavuje Valéria Pahulyová.

Miestne dane vybavuje priamo mesto Košice.