MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Prenájom sály Kultúrneho domu

Poplatky na prenájom Kultúrneho domu

Prenájom priestorov sály KD ponúka MČ širokej verejnosti. Poplatky za prenájom sú uvedené v cenníku poplatkov.
V sále je možné usporiadať rôzne kultúrno spoločenske podujatia, svadby, stužkové, plesy, rodinné posedenia, kar a iné. K dispozícii je kuchyňa a príslušenstvo skladov s chladiacim zariadením.×