MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Starostka MČ Košice - Šebastovce

Monika Puzderová

Narodila sa 10. 12. 1961 v Košiciach. Po skončení strojníckej priemyslovky pracovala v Technických službách, kde mala na starosti materiálno-technické zabezpečenie. Potom od roku 1992 do čias zvolenia do funkcie starostky Šebastoviec pracovala v súkromnom sektore.

Kontakt:

Telefón: +421 55 6768007
Mobil: +421 907 995912
Fax: +421 55 6768007
E-mail: mcsebastovce@netkosice.sk