MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Cirkev

V mestskej časti aktívne pôsobia dve cirkevné spoločenstvá - rímskokatolícke a reformované.


Rímskokatolícka cirkev

Mestská časť spadá pod farnosť Košice - Barca. Sakrálnou dominantou je Kostol sv. Jána Krstiteľa.

 

Reformovaná kresťanská cirkev

Aj tu veriaci spadajú pod zbor Košice - Barca. V MČ im slúži zvonica. 

Kontakty: