MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

JEDNODUCHÉ POZEMKOVÉ ÚPRAVY

KATASTRÁLNE ÚZEMIE ŠEBASTOVCE LOKALITA ZÁPAD