MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Rybársky lístok

Vybavuje: Eva Balogová, Valéria Pahulyová

Telefón: 055 / 67 68 007, e-mail: mcsebastovce@netkosice.sk
 

Cenník rybárskych lístkov:

týždenný: 1,50 €
mesačný: 3,- €
ročný: 6,50 €
trojročný: 16,50 €
 

Od poplatku sú oslobodení: