Mestská časť Košice - Šebastovce
OZNAM PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 15 Júl 2021 11:03

Mesto Košice ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb.

v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) oznamuje verejnosti a vlastníkom regulovaných pozemkov 

v súlade § 23 ods. 3 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a

doplnení verejné prerokovanie

                     „Návrhu Územného plánu zóny Košice – Šebastovce“,

ktoré je k nahliadnutiu na Útvare hlavného architekta Magistrátu mesta Košice a na Miestnom úrade Šebastovce

v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. a na www.kosice.sk, sekcia územné plánovanie – aktuálne oznamy.

                     Verejné prerokovanie „Návrhu Územného plánu zóny Košice - Šebastovce“

 podľa § 23 ods. 3 stavebného zákona s verejnosťou a vlastníkmi regulovaných pozemkov s odborným výkladom

spracovateľa sa uskutoční  dňa 16.07.2021 o 15 .00 hod.

 POZOR ZMENA MIESTA

 Prerokovanie sa uskutoční v priestoroch bývalej predajne potravín z dôvodu prenájmu sály na svadbu.

            Verejnosť a vlastníci regulovaných pozemkov sú oprávnení podať písomné pripomienky k Návrhu 

Územného plánu zóny Košice - Šebastovce do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu: 

Magistrát mesta Košice, referát Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice.

Na stanoviská a pripomienky  doručené po tomto termíne sa neprihliadne.

 
Oznámenie o prerokovaní návrhu Územného plánu zóny Košice - Šebastovce PDF Tlačiť E-mail
Úradná tabuľa
Nedeľa, 11 Júl 2021 20:07

Mesto Košice ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) oznamuje verejnosti a vlastníkom regulovaných pozemkov v súlade § 23 ods. 3 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení verejné prerokovanie

„Návrhu Územného plánu zóny Košice – Šebastovce“.

Celé znenie oznámenia vrátane miesta, termínu a príloh je na tejto stránke mesta Košice:

https://www.kosice.sk/clanok/oznamenie-o-prerokovani-navrhu-uzemneho-planu-zony-kosice-sebastovce

 

 

 

 
Biologický odpad PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 19 Apríl 2021 18:05

alt

 
Celoročné upratovanie VKK v roku 2021 PDF Tlačiť E-mail
Aktuality
Nedeľa, 17 Január 2021 14:43

2021-01-17-vkk

 
Informácie o COVID-19 na stránkach inštitúcií PDF Tlačiť E-mail
COVID-19
Sobota, 24 Október 2020 09:58
 
Základné preventívne opatrenia PDF Tlačiť E-mail
COVID-19
Sobota, 24 Október 2020 09:50

Keďže koronavírus SARS-CoV-2 sa prenáša kvapôčkami sekrétu pri kašli, kýchaní a rozprávaní, je potrebné dodržiavať tieto opatrenia vo vzťahu ku kvapôčkovej nákaze:

  • umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,
  • očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami,
  • zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša,
  • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
  • dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek, kto kašle alebo kýcha,
  • zvážiť účasť na hromadných podujatiach, respektíve oblastí s vysokou koncentráciou ľudí,
  • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov,
  • nosenie ochranného rúška a respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením,
  • ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby.
 
Čo je COVID-19 PDF Tlačiť E-mail
COVID-19
Sobota, 24 Október 2020 09:43

COVID-19 (z angl. CoronaVirus Disease) je infekčné ochorenie spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2 z čel'ade Coronaviridae, ktorý patrí medzi betakoronavírusy, kam sa zaraďujú aj koronavírusy SARS-CoV a MERSCoY, ale vykazuje od nich geneticku odlišnosť. Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, horúčkou, zápalom pľúc, v prípade komplikácií môže skončiť úmrtím.

Inkubačný čas je 2 až 14 dní. Koronavírus SARS-CoV-2 sa prenáša z človeka na človeka.

 
Rozhodnutie ministra k podanému rozkladu PDF Tlačiť E-mail
Úradná tabuľa
Štvrtok, 15 Október 2020 14:36

Zverejňujeme toto rozhodnutie:

Rozhodnutie ministra k podanému rozkladu k stavbe "Rýchlostná cesta Šaca - Košické Oľšany, II. úsek"

 
Žiadosť o súčinnosť v súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných na Slovensku PDF Tlačiť E-mail
Úradná tabuľa
Štvrtok, 15 Október 2020 14:29

Regionálna veterinárna potravinová správa Košice-mesto opätovne žiada našu MČ o informovanie chovateľov ošípaných na povinnosť registrovať chov ošípaných (hoci aj 1 kus ošípanej určenej pre domácu spotrebu) v súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných na Slovensku. Týmto oznamom sa snažíme túto žiadosť splniť.

Podrobnosti o registrácii sú v tomto súbore:

AMO - žiadosť o súčinnosť z 12. 10. 2020

 
« ZačiatokDozadu12345DopreduKoniec »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 

Mestská časť Košice - Šebastovce

Adresa: MÚ MČ Košice-Šebastovce, Podbeľová 1, 040 17 Košice, telefón/fax: 055/67 68 007, e-mail: mcsebastovce@netkosice.sk

Úradné hodiny: pondelok, utorok, štvrtok 8:00 - 15:00, streda 8:00 - 17:00, piatok 8:00 - 12:00

Bankové spojenie: Prima banka, IBAN: SK5656000000000427888002

 

Copyright © Mestská časť Košice - Šebastovce | Spracovanie b&j SoftComProg Košice