MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

VOĽBY PREZIDENTA SR 2024

Informácia pre voliča s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky