MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

VOĽBY PREZIDENTA SR 2024

Zápisnica OVK - II. kolo vo voľbách prezidenta SR 2024