MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Voľby do NR SR 2023

Zverejnenie emailovej adresy - o delegovaní člena a náhradníka do OVK