MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Miestne zastupiteľstvo 2018 - 2022

Poslanci miestneho zastupiteľstva v rokoch 2018 - 2022

Komisie miestneho zastupiteľstva:

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Komisia majetková a finančná
  1. Predseda: PhDr. Lucia Sedláková
  2. Členovia: Ing. Marek Kozák, Mgr. Miroslava Makajiová
Komisia kultúry, mládeže a športu
Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia

Kontrolór mestskej časti: