MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Miestne zastupiteľstvo 2006 - 2010

Poslanci miestneho zastupiteľstva v rokoch 2006 - 2010
Komisie miestneho zastupiteľstva: