MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Stavebná agenda

Stavebnú agendu vybavuje priamo mesto Košice.