MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Polohopisné a výškopisné predrealizačné zameranie pre dokumentáciu komunikácie Šalviová

200 €
5.9.2023
Geo-map.SK s.r.o., Kaspická 3, 040 12 Košice