MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Polohopisné a výškopisné predrealizačné zameranie pre dokumentáciu komunikácia Šalviová

24.7.2023
Geo-map.SK s.r.o., Kaspická 3, 040 12 Košice