MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Hospodárenie v roku 2019 - rozpočet a skutočnosť - bežné výdavky