MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Oprava strechy na Dome smútku - havarijný stav

19.6.2023
Ján Štofka, Slobody 7, 044 42 Rozhanovce