MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Geometrický plán na určenie vlastníckeho práva

9.6.2023
GEOREAL - Peter Kollár, Barčianska 68, Košice