MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Vodné a stočné za obdobie 10/2022 - 04/2023

167.30 €
2.5.2023
VVS, a.s., Komesnkého č. 50, Košice