MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Hospodárenie v roku 2018 - rozpočet a skutočnosť - bežné výdavky