MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Nájomné - 1ks jednostranného reklamného zariadenia na ulici Šebastovskej 156 za obdobie 01/01/2023 - 30/06/2023

100 €
28.3.2023
Akzent BigBoard a.s., Ivanská cesta 2D, Bratislava