MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - r. 2022

1601.60 €
2.3.2023
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice