MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Hospodárenie v roku 2017 - rozpočet a skutočnosť - príjem a kapitálové výdavky