MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Oprava havarijného stavu komunikácie - Repíková ul. II.časť

1049 €
21.12.2022
Jukon - František Jurčo, Ukrajinská 32, Košice