MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Oprava havarijného stavu komunikácie - Rozmarínová ul., chodníka Repíková ul.

190 €
21.12.2022
Jukon - František Jurčo, Ukrajinská 32, Košice