MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Oprava havarijného stavu VO - Repíková ul.

3200 €
24.10.2022
BELLATRIX, s.r.o., Popradská 80, Košice