MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Zápisnica z ustanovujúceho MZ 28/11/2022