MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

O zavedení a poskytovaní elektronických služieb