MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Zmluva o zverení majetku mesta do správy

27.7.2022
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice
Zmluvy_z2022001697wo.pdf