MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

O organizácii referenda mestskej časti Košice – Šebastovce