MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Odpadkový kôš CLASSIC 50l so schránkou pre sáčky na psie exkrementy 3x

485.27 €
4.5.2022
ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Štvrť SNP 155/72, Trenčianske Teplice