MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Nájomné za obdobie 01/10/2021 - 31/12/2021

110 €
17.12.2021
Mangalica, s.r.o. , Seňa 505