MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Nájomné za obdobie 01/07/2021 - 30/09/2021

110 €
17.12.2021
Mangalica, s.r.o. , Seňa 505