MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Čestné vyhlásenie o vlastníctve stavby