MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z.