MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Zmluva z 19. 7. 2018 o poskytovaní právnych služieb s Doc. JUDr. Jozefom Tekelim, PhD.