MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Zmluva z 20. 8. 2018 s VSD o pripojení do distribučnej sústavy