MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel

36 €
23.8.2021
SOZA, Rastislavova č. 3, Bratislava