MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Oprava miestnej komunikácie Podbeľová ul.

5931.02 €
13.7.2021
ASTEX s.r.o., , Pri bitúnku č. 11, Košice