MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Služby pevnej siete 05/2021

31.92 €
9.6.2021
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská č. 28, Bratislava