MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Uznesenia MZ z 27. 11. 2019 č. 34 a 35