MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Uznesenia MZ z 2. 8. 2017 č. 84 - 88