MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Výsledky hlasovania MZ 17. 12. 2020