MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Výsledky hlasovania MZ 5. 11. 2018