MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Výsledky hlasovania MZ 2. 8. 2017