MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Výsledky hlasovania MZ 21. 12. 2016