MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Výsledky hlasovania MZ 30. 6. 2015