MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Výsledky hlasovania MZ 15. 4. 2015