MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Zápisnica zo zasadnutia MZ 17. 12. 2020