MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Zápisnica zo zasadnutia MZ 19. 6. 2019