MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Zápisnica zo zasadnutia MZ 31. 1. 2019